Oplevelser på Hjarnø

 

Vandreture

Hjarnø er både velegnet til endagsture og ferieophold. Der er fine badestrande og mulighed for gode vandreture. På øens sydlige del er der en række afmærkede stier og veje, der giver mulighed for afvekslende ture.

En af de afmærkede veje fører tværs over øen - langs den smukke gårdrække, der udgør hovedparten af øens bebyggelse, forbi bl.a. campingpladsen, kursuscentret, cafeen og den gl. skole med rastepladsen i skolehaven. Her malede Asger Jorn i 1948 under et længere ophold på Hjarnø.

Et andet turforløb følger stranden langs øens sydlige del, forbi de lerede kystskrænter med digesvalernes redehuller, skibssætningerne, strandengene og lagunen med de mange rastende vadefugle og den store mågekoloni, og til Odden, hvor der er gode bademuligheder og udsigt over Hjarnø Sund til Hundshage og Tønballegård skov.

Hjarnø kirke

Skibssætningerne “Kalvestenene”

Den lille hvidkalkede kirke ligger som en smuk landkending ned til stranden umiddelbart øst for færgelejet. Tilsvarende mange andre ø-kirker er Hjarnø kirke opført forholdsvis sent, antageligt engang i 1500-tallet. Det er dog sandsynligt, at der på stedet har stået en romansk bygning, men det meget flikkede murværk har udover norddørens spidsbue ingen daterende enkeltheder. Ved en brand i 1804 ødelagdes en del af kirkens træværk. Senere i 1877 tilføjedes et lille bindingsværkstårn på kirken - en såkaldt tagrytter med pyramidespir. Kirkeskibet i Hjarnøkirke er et vikingeskib, hvilket er enestående i en dansk kirke.

Kirken er åben i dagtimerne. Læs mere om Hjarnø Kirke her.

I det sydlige hjørne af Hjarnø ligger et fredet areal med 10 større og mindre skibssætninger fra vikingetiden af samme type og størrelse som monumenterne fra Lindholm Høje, ved Ålborg. Overleveringerne fortæller, at Kong Hjarne er højsat her med sin mænd.

Oprindelig har gravpladsen omfattet mere end 20 skibsætninger. Men ved Nationalmuseets undersøgelse i 1935 lykkedes det kun at finde rester af og delvis restaurere 10, deriblandt Kong Hjarnes grav. “Skibene er op til 8 m lange, og dannet af oprejste kampsten. Tre af dem er udgravet, og i alle tre fandtes spor efter brandgrave, hvis sparsomme oldsagsindhold indskrænkede sig til nogle få lerkarskår.

Skibssætningerne tolkes i dag som et religiøst symbol på den dødes (gravlagtes) tilknytning til den nordiske mytologi - til guden Njord. Hans symbol er netop et skib - “Skidbladnir”, og det er ham der råder over vind og vejr, og derfor også ham, man skal påkalde for at få god sejlads og fangst.